Sylvia Bouwer Privacy Statement

Uw privacy is heel belangrijk voor Sylvia Bouwer. Daarom hebben wij een beleid ontwikkeld om uw persoonsgegevens zorgvuldig en vertrouwelijk te behandelen. Wij verwerken uw persoonsgegevens uitsluitend in overeenstemming met de geldende wetgeving op dit gebied. In dit Privacy Statement geven wij aan welke persoonsgegevens Sylvia Bouwer van u verzameld, op welke wijze persoonsgegevens worden verwerkt en van welke rechten u gebruik kan maken.

Wie is Sylvia Bouwer?

Sylvia Bouwer
De Havezate 26
7471 BA Goor
NL: +31 (0)6 18979636
contact@sylviabouwer.nl
KvK: 06085276
Algemene Verordening Gegevensbescherming
Op 25 mei 2018  treedt de Algemene Verordening Persoonsgegevens (hierna: “AVG”) in werking. SylviaBouwer dient in overeenstemming met deze verordening te opereren. De Autoriteit Persoonsgegevens (hierna: “Autoriteit”) ziet toe op de naleving van de AVG. Bij de Autoriteit kunt u terecht voor meer algemene informatie over de AVG en het indienen van klachten ten aanzien van inbreuken op uw privacy. Meer informatie over de Autoriteit kunt vinden op: www.autoriteitpersoonsgegevens.nl. Persoonsgegevens Sylvia Bouwer gebruikt de door u verstrekte persoonsgegevens om haar diensten zo goed mogelijk te kunnen leveren. U kunt hierbij onder andere denken aan:

• het verlenen van toegang tot de Sylvia Bouwer Website (www.sylviabouwer.nl) en de SylviaBouwer Facebook pagina (https://www.facebook.com/sylviabouwer.nl/) (hierna: “Website”) en de daarop aangeboden diensten, waaronder in ieder geval begrepen:
- het contact formulier;
- de commentaarfunctie bij publicaties op de Website;
- het plaatsen van bestellingen via de Website;

• het plaatsen van artikelen en bijdragen op de Website;

• de verkoop en levering van producten en diensten door Sylvia Bouwer;

• het voeren van een verkoopadministratie;• de opbouw en beheer van een bestand van klanten en geïnteresseerden;

• het versturen van een nieuwsbrief;

• het voeren van persoonlijke email correspondentie (bijvoorbeeld email correspondentie over een door u gestelde vraag, of een geplaatste bestelling)

• het versturen van (gepersonaliseerde) promotionele berichten en advertenties via email, sociale media (zoals bijvoorbeeld Facebook). Uw gegevens zijn alleen beschikbaar voor Sylvia Bouwer en haar medewerkers. Alleen als dat voortvloeit uit de wet of uit contractuele verplichtingen die Sylvia Bouwer tegenover u heeft, worden zonder uw expliciete toestemming geen persoonsgegevens aan derden verstrekt.

Welke persoonsgegevens verwerkt Sylvia Bouwer?

Wij verwerken in principe alleen de volgende gegevens:

- (Bedrijfs)naam,
• voornaam,
• voorletters,
• titulatuur,
• adres,
• postcode,
• woonplaats,
• telefoonnummer,
• email adres,
• BTW Nummer,
• KVK Nummer,
• cookies (zie voor meer informatie ‘Cookies’ hieronder)
• facebook adres
• IP adres
• gegevens voor het doen van betalingen.

Opslag van gegevens

Uw persoonsgegevens worden opgeslagen op servers van mailingprovider Active Campaign. De servers van Active Campaign bevinden zich in de Verenigde Staten. Uw gegevens kunnen dus worden doorgegeven, opgeslagen en verwerkt in de Verenigde Staten. De doorgifte van deze gegevens gebeurt op grond van het EU-VS Privacy Shield Framework. De privacy policy van Active Campaign kunt hier vinden. Indien u een aankoop bij ons heeft gedaan, kunnen uw persoongegevens opgeslagen worden in onze verkoopadministratie. Verder staan de verkoopdata (inclusief persoonsgegevens) op de server van onze Sylvia Bouwer website in het klantmanagementsysteem. De Sylvia Bouwer website wordt gehost viaSiteGround.com. Meer informatie over de privacy policy van onze hosting provider SiteGround.com kunt u vinden op: https://www.siteground.com/privacy.htm.Onze Website content is overigens goed beveiligd door middel van SSL encryptie. Deze veiligheidsversleuteling is te herkennen aan het gebruik van ‘https’ in de adresbalk van uw webbrowser en een sleutelvormig icoontje.

Duur opslag gegevens:

Wij bewaren uw gegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor ze zijn ontvangen.
• Wanneer u zich uitschrijft voor de nieuwsbrief, wordt u op een uitschrijflijst gezet. U wordt dan NIET meer gemaild. Evenwel blijft u nog maximaal een jaar in het systeem staan tot Sylvia Bouwer de uitschrijflijst van een jaar volledig verwijderd heeft.
• Wanneer u klant bent, worden de facturen met uw gegevens bewaard volgens een wettelijk verplicht gestelde bewaartermijn (bijvoorbeeld om aan onze boekhoudverplichtingen voor de verkoopadministratie te kunnen voldoen).
• Persoonsgegevens die vermeld staan bij commentaren die door u via de Website zijn geplaatst, blijven voor onbepaalde tijd staan, tenzij u Sylvia Bouwer expliciet verzoekt tot het verwijderen van het commentaar of een post. De procedure voor het verwijderen van uw persoonsgegevens staat hieronder beschreven. De bovenstaande termijnen gelden, tenzij er voor ons verdere wettelijke verplichtingen bestaan die verlangen dat gegevens langer bewaard worden en/of beschikbaar blijven.

Cookies

Voor een zo goed mogelijke werking van deze Website en om de inhoud van advertenties af te stemmen op uw voorkeuren worden cookies gebruikt.Wat zijn cookies?Een cookie is een klein bestandje dat door onze Website wordt meegestuurd en door uw browser op het apparaat waar u onze Website mee bezoekt wordt geplaatst. De informatie die in de cookie is opgeslagen kan naar onze Website teruggestuurd worden, wanneer u de website opnieuw bezoekt. Meerinformatie over cookies kunt u vinden op de website van ConsuWijzer.

Advertentie cookies

Met uw toestemming gebruiken wij cookies van Facebook (Facebook Pixel) om advertenties beschikbaar te stellen. Deze cookies zorgen ervoor dat voor u relevante advertenties worden weergegeven. Meerinformatie over de cookies van Facebook vindt u hier.Google Analytics. Omdat we graag willen weten hoe onze bezoekers de Website gebruiken maken wij gebruikersanalysesmet Google Analytics. Met de informatie die wij met Google Analytics verzamelen proberen wij deWebsite steeds verder te verbeteren voor onze gebruikers. Bij gebruik van de Website worden er daarom analytische cookies van Google op uw apparaat geplaatst. De informatie wordt zo goed mogelijk geanonimiseerd. Uw IP-adres wordt nadrukkelijk niet gebruikt. Wij kunnen daarom met Google Analytics niet zien hoe uw surfgedrag op de Website is. Meer informatie over het beleid van Google Analytics kunt u hier vinden. Social mediaWe willen het voor u graag zo gemakkelijk mogelijk maken om de content van onze Website te delen via social media. Dit kan door middel van een aantal social media buttons.Van de volgende social media-kanalen hebben wij de buttons geplaatst. Lees de privacyverklaringen van de respectievelijke social media-kanalen om te weten hoe zij met uw privacy omgaan. We helpen u alvast op weg door hieronder de links naar de verschillende privacy verklaringen te delen:

• Facebook
• Instagram
• LinkedIn
• Pinterest
• YouTube
• Google+ en Google FeedBurner
• TwitterUitschakelen en verwijderen

Wilt u de cookies uitschakelen of verwijderen? Dit kunt u doen via uw browserinstellingen. Gebruik eventueel de help-functie van uw browser om te achterhalen hoe u dit kunt doen. Via de website Your Online Choices kunt u meer uitleg vinden over hoe u cookies uit kunt schakelen. Links op onze website kunt u links naar externe websites aantreffen. Door op een link te klikken gaat u naar een website buiten Sylvia Bouwer. Het kan zijn dat deze externe websites gebruik maken van cookies. Graag verwijzen wij hiervoor naar de cookie- of privacyverklaring van de betreffende website.

U kunt bij Sylvia Bouwer opvragen welke persoonsgegevens wij van u beschikken en deze, bij eventuele onjuistheden, laten wijzigen door een email te sturen naar contact@sylviabouwer.nl. Ook kan u via dezelfde weg Sylvia Bouwer verzoeken uw gegevens te laten wissen.Intrekken toestemmingMocht u toestemming hebben gegeven voor het gebruik van uw persoonsgegevens door Sylvia Bouwer en wilt u die toestemming (gedeeltelijk) intrekken, stuur dan een email met mededeling naarcontact@sylviabouwer.nl. Voor de volledigheid wijst Sylvia Bouwer erop dat u na intrekking (gedeeltelijk)geen gebruik meer zal kunnen maken van de producten en diensten die Sylvia Bouwer op haar Website aanbiedt.

Wijzigingen in het Privacy Statement

Sylvia Bouwer behoudt zich het recht voor om dit Privacy Statement van tijd tot tijd te wijzigen. De meest recente versie van het Privacy Statement is beschikbaar via de Website.

Klachten

Mocht u klachten hebben over de manier waarop Sylvia Bouwer omgaat met uw persoonsgegevens, dan verzoeken wij u om contact met ons op te nemen. Wij zullen proberen om uw klacht zo snel mogelijk op te lossen. Daarnaast heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Zie voor meer informatie: www.autoriteitpersoonsgegevens.nl